Документа

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Инфраструктура Шабац за период 2022-2026 година. Датум постављања: 25.05.2022
Ревидирани дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП Инфраструктура Шабац за период 2017-2026 година. Датум постављања: 25.05.2022
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. до 31.03.2022. Датум постављања: 25.05.2022
Годишњи програм пословања ребаланс за 2022. годину Датум постављања: 01.04.2022
Годишњи програм пословања 2022. Датум постављања: 30.12.2021
Годишњи програм пословања ребаланс за 2021. годину Датум постављања: 13.01.2021
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања III КВАРТАЛ – 2021.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања II КВАРТАЛ – 2021.
Извештај о пословању са финансијским извештајем јавног предузећа за 2020. годину Датум постављања: 02.09.2021
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања I КВАРТАЛ – 2021.
Годишњи програм пословања 2021. Датум постављања: 23.02.2021
Годишњи програм пословања ребаланс за 2020. годину Датум постављања: 13.01.2021
Извештај о пословању са финансијским извештајем јавног предузећа за 2019. годину Датум постављања: 04.09.2020
Интерни конкурс Датум постављања: 15.05.2020
Годишњи програм пословања 2020. Датум постављања: 02.03.2020
Годишњи програм пословања ребаланс за 2019. годину Датум постављања: 31.10.2019
Извештај о пословању са финансијским извештајем јавног предузећа за 2018. годину Датум постављања: 31.10.2019
Годишњи програм пословања 2019. Датум постављања: 09.04.2019
Статут ЈП “Инфраструктура Шабац” Шабац – 07.02.2019.
...

ЈП "Инфраструктура-Шабац" Шабац

Copyright © 2021 ЈП "Инфраструктура-Шабац" Шабац.