слика
Основни подаци

Јавно предузеће "Инфраструктура-Шабац" Шабац

Основна делатност предузећа: шифра 4299
ЈББК: 61968
Врста капитала: државни 100%
Матични број: 17107461
ПИБ: 100112114
Текући пословни рачун: 160-461862-38
Текући рачун за одржавање стамбених зграда: 160-466259-39
Текући рачун-станови солидарности: 160-466258-42
Текући наменски рачун за јавне радове: 160-484038-52
Текући рачун-боловање: 160-461867-23
Девизни рачун: 005850000000-64
Емаил: info@infrastrukturasabac.co.rs

слика
Карађорђева 27 (зграда “Навип”, 2. спрат)
слика
015/354-884


Менаџмент
слика

Вршилац дужности директора
Јован Вранеш
direktor@infrastrukturasabac.co.rs


Служба за опште и правне послове
слика

Руководилац службе
Јасмина Маринковић
015/354-884
jasmina.marinkovic@infrastrukturasabac.co.rs
Јавне набавке:
vanja.damnjanovic@infrastrukturasabac.co.rs
zivana.bilan@infrastrukturasabac.co.rs


Служба за одржавање стамбених зграда
слика

Руководилац службе
Хаџи Љиљана Јовановић
015/351-410
stambeno@infrastrukturasabac.co.rs


Служба за информационе технологије
слика

Руководилац службе
Бојан Прица
015/351-410
bojan.prica@infrastrukturasabac.co.rs

Служба за изградњу града
слика

Руководилац службе
Владимир Радосављевић
015/354-884
vladimir.radosavljevic@infrastrukturasabac.co.rs


Служба за просторно и урбанистичко планирање
слика

Руководилац службе
Славица Ференц
015/610-240
slavica.ferenc@infrastrukturasabac.co.rs


Служба за геодетске послове
слика

Руководилац службе
Наташа Стојановић
015/347-726
natasa.stojanovic@infrastrukturasabac.co.rs


Финансијска служба
слика

Руководилац службе
Марија Лазић
015/353-515
marija.lazic@infrastrukturasabac.co.rs


...

ЈП "Инфраструктура-Шабац" Шабац

Copyright © 2021 ЈП Инфраструктура-Шабац Шабац.