Delatnosti JP "Infrastruktura"

Pribavljanje, uredivanje građevinskog zemljišta i davanje građevinskog zemljišta u zakup

Investiranje u izradu geodetske, urbanističke i projektno-tehničke dokumentacije

Komunalno opremanje javnog i ostalog građevinskog zemljišta (izgradnja saobraćajnica, vodovodne i kanalizacione mreže, elektoenergetskih objekata i javne rasvete, objekata distributivnog gasovoda i kablovskog distributivnog sistema

Vršenje opšte komunalne delatnosti (održavanje javne higijene, zelenila, finansiranja javne rasvete – utroška električne energije održavanje objekata javne rasvete)