Radna biografija Radmile Jugović, predsednice Nadzornog odbora

Radna biografija Radmile Jugović, predsednice Nadzornog odbora

BIOGRAFIJA

Ime i prezime: Radmila Jugović
Datum i mesto rođenja: 26.08.1957. godine, Crnobarski Salaš
Školska sprema: VSS, Ekonomski fakultet Beograd
Radno iskustvo:
2014- Načelnik Odeljenja za LPA, Gradska uprava grada Šapca
2012-2014 Stručni konsultant upravnika Carinarnice Šabac,
2009-2012 Pomoćnik direktora- koordinator Poreske uprave Srbije,
2007-2008 Upravnik Carinarnice Šabac
2006-2007 Budžetski inspektor opštine Šabac
2004-2006 Direktor filijale Šabac, Poreska uprava,
1982-2004 finansijski direktor u više preduća u Šapcu (“INGO”, “DUMAČA”, “MEBLO
SAN”).
Ostala znanja: poznavanje računara, ruski i engleski jezik.