Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu

Na osnovu člana 94. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14), člana 2. Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta („Službeni list grada Šapca“ broj 4/15) i članova 32. i 99. Statuta grada Šapca („Službeni list grada Šapca“ broj 32/08) Skupština Grada Šapca, na sednici od 18.12.2015. godine donela je:

PROGRAM UREĐIVANjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA
ZA 2016. GODINU

Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2016. godinu obuhvata uređivanje javnih površina, održavanje, rekonstrukciju i izgradnju objekata javne namene i objekata komunalne infrastrukture.
Realizacija Programa se zasniva na zakonima, odlukama i drugim propisima kojima se reguliše građevinsko zemljiše, u smislu rešavanja imovinsko pravnih odnosa, uređenja i komunalnog opremanja.
Vrsta i obim programskih aktivnosti, s jedne strane, opredeljeni su Odlukom o budžetu, koja definiše deo prihoda javnog preduzeća, drugim planiranim prihodima (samodoprinos mesnih zajednica, prihodi grupe građana, prihod od zakupnine i od prodaje zemljišta…), kao i visinom prenetih obaveza za objekte ugovorene i nezapočete u 2015. godini, objekte započete i nezavršene u 2015. godini kao i objekte koji su završeni do kraja 2015. godine za koje je obaveza plaćanja dospela u 2016. godini. Pored planiranih prihoda, na definisanje naših programskih aktivnosti uticale su i ugovorne obaveze koje je JP steklo prema investitorima, kao i zahtevi grupa građana i mesnih zajednica koje smo smatrali prioritetnim.
Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem zadržava pravo da, u okviru planiranih sredstava, izmeni Program.

A) REŠAVANjE IMOVINSKIH ODNOSA
Pripremanje zemljišta za izgradnju obuhvata:
• Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe stvaranja uslova za planiranje budućih i izvršenje planiranih investicionih aktivnosti.
• Priprema terena i raščišćavanje zemljišta u cilju stvaranja uslova za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.
SVEGA A): REŠAVANjE IMOVINSKIH ODNOSA …10.000.000,00

B) IZRADA PLANSKE, URBANISTIČKE I PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
• Izrada planske, urbanističke, i projektne dokumentacije u cilju stvaranja uslova za planiranje budućih i izvršenje planiranih investicionih aktivnosti, sa svim neophodnim aktivnostima (geodetski radovi, ispitivanja, analize…)
SVEGA B): IZRADA DOKUMENTACIJE 12.000.000,00

V) PRENETE OBAVEZE
• Prenete obaveze za objekte ugovorene i nezapočete u 2015. godini, objekte započete i nezavršene u 2015. godini kao i objekte koji su završeni do kraja 2015. godine za koje je obaveza plaćanja dospela u 2016. godini.

1. Ul. Severna transverzala 1 i Zapadna transverzala
• Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže 7.000.000,00
Svega (1): 7.000.000,00

2. Ulica Nikole Tesle
• Izgradnja trotoara (nastavak radova) 2.303.700,00
Svega (2): 2.303.700,00

3. Priprema terena – nasipanje depresija
• Razastiranje i planiranje zemlje 868.080,00
Svega (3): 868.080,00

4. Održavanje trotoara
• Investiciono održavanje behaton pločama 6.141.256,14
• Investiciono održavanje asfalt 5.123.856,18
Svega (4): 11.265.112,32

5. Šljunčenje ulica
• Ravnanje, planiranje i šljunčenje 3.814.437,08
Svega (5): 3.814.437,08

6. Objekat socijalnog kolektivnog stanovanja
• Izgradnja kolovoza i betonskih trotoara 1.801.053,96
Svega (6): 1.801.053,96

7. Ulica Tiršov venac – blok „Centar 1“
• Izgradnja vodovodne mreže 200.000,00
• Izgradnja kanalizacione mreže 600.000,00
• Izgradnja kolovoza i parking prostora 1.788.304,60
Svega (7): 2.588.304,60
8. Ulica Vojvode Putnika – od kružnog toka prema centru Majura
• Izgradnja javne rasvete 1.260.000,00
Svega (8): 1.260.000,00

9. Ulica Cara Dušana
• Trotoar od behatona sa suženjem kolovoza 4.714.513,44
Svega (9): 4.714.513,44

10. Ulica Kralja Milana
• Kolovoz – Uređenje oko zgrade Blok union 3.171.360,00
Svega (10): 3.171.360,00

11. Veliki park
• Rekonstrukcija staza 14.124.000,00
• Rekonstrukcija javne rasvete 3.820.000,00
Svega (11): 17.944.000,00

12. Ulica Hajduk Veljkova (naselje od broja 44-64)
• Izgradnja vodovodne mreže 4.300.000,00
Svega (12): 4.300.000,00

13. Ulica Nikole Tesle
• Izgradnja parkinga (zajednička investicija sa crkvom) 2.520.099,12
Svega (13): 2.520.099,12

14. Ulica Milorada Panića Surepa – deo
• Izgradnja betonskog trotoara 2.626.087,20
Svega (14): 2.626.087,20

15. Ulica Jalačka – deo
• Izgradnja kolovoza 3.622.813,92
Svega (15): 3.622.813,92

16. Ulica Zapadna transferzala
• Rekonstrukcija šahtova atmosferske kanalizacije u delu od
Servis „Vuković“ do crpne stanice 3.000.000,00
Svega (16): 3.000.000,00

17. Ulica Stojana Novakovića – (deonica od Oslobođenja do Cerske)
• Izgradnja betonskih trotoara 2.630.376,00
Svega (17): 2.630.376,00

18. Ulica Nova 4
• Atmosferska i fekalna kanalizaciona mreža 8.512.439,40
• Vodovodna mreža 1.724.216,74
• Kolovoz 6.500.000,00
Svega (18): 16.736.656,14
19. Ulica Miloša Obilića
• Izgradnja trotoara 4.764.995,50
Svega (19): 4.764.995,50

20. Zajedničko ulaganje sa grupama građana na asfaltiranju ulica
(odnos 1:2) ulica Maksima Gorkog
• Izgradnja kolovoza 3.327.000,00
Svega (20): 3.327.000,00

21. Trafo stanice
• ST2 5.126.148,00
• Letnjikovačka kosa 1.759.019,00
• Soc. Stanovanje + ZT1 9.292.899,00
Svega (21): 16.178.066,00

22. Nabavka materijala za održavanje javne rasvete na teritoriji grada
• sijalice 1.000.000,00
• prigušnice, upaljači, foreli, uklopni satovi, grla itd 2.000.000,00
Svega (22): 3.000.000,00

SVEGA V. – PRENETE OBAVEZE (1-22) 119.436.655,28

G) NOVE INVESTICIJE

G.1. INVESTICIJE U GRADSKIM M.Z.

1. Održavanje trotoara
• Održavanje trotoara od behatona i betona 8.000.000,00
• Održavanje trotoara od asfalta 3.000.000,00
Svega (1): 11.000.000,00

2. Ulice Kneza Časlava i Kaonska
• Izgradnja kanalizacione mreže 7.800.000,00
• Izgradnja kolovoza 8.400.000,00
Svega (2): 16.200.000,00

3. Obilazni put – od Ul. 6. Puka do „Capitol park“
• Izgradnja pešačke i biciklističkih staze 8.400.000,00
• Izgradnja javne rasvete 2.000.000,00
Svega (3): 10.400.000,00

4. Letnjikovačka kosa
• Rekonstrukcija niskonaponske mreže 2.280.000,00
• Izgradnja javne rasvete 600.000,00
Svega (4): 2.880.000,00

5. Priprema terena – nasipanje depresija
• Radovi na planiranju i razastiranju zemlje 3.000.000,00
Svega (5): 3.000.000,00

6. Uređenje domova M.Z.
• Radovi na objektima 2.400.000,00
Svega (6): 2.400.000,00

7. Održavanje javne rasvete
• Nabavka sijalica i pratećeg materijala 1.500.000,00
Svega (7): 1.500.000,00

8. Priključci na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku
mrežu i sitne intervencije na mreži
• Finansiranje priključaka i sitnih intervencija 1.000.000,00
Svega (8): 1.000.000,00

9. Šljunčenje ulica
• Radovi na ravnanju, planiranju i šljunčenju ulica 5.000.000,00
Svega (9): 5.000.000,00

10. Ulica Jevrejska – za autoperionicu „Alan“
• Izgradnja vodovodnog priključka 240.000,00
• Izgradnja kanalizacionog priključka 600.000,00
• Izgradnja kolovoza 960.000,00
• Izgradnja javne rasvete 240.000,00
Svega (10): 2.040.000,00

11. Novogodišnje ukrašavanje
• Nabavka i postavljanje ukrasa 400.000,00
Svega (11): 400.000,00

12. Ulica Akademika Radovanovića – za Auto centar Petrović
• Izgradnja elektroenergetskog kabla 720.000,00
Svega (12): 720.000,00

13. Javna rasveta
• Radovi na otklanjanju kvarova na kablovima 500.000,00
Svega (13): 500.000,00

14. Dekorativno osvetljenje
• Održavanje dekorativnog osvetljenja 300.000,00
Svega (14): 300.000,00

15. Zajedničko ulaganje sa grupama građana na asfaltiranju ulica – odnos 1:2
• Izgradnja kolovoza 3.000.000,00
Svega (15): 3.000.000,00

16. Ulica Vlade Stanimirovića
• Izgradnja kolovoza i parking prostora 1.700.000,00
• Produžetak vodovodne i kanalizacione mreže 500.000,00
Svega (16): 2.200.000,00

17. Ulice Zaslonska i Pilota Ilića u kamičkoj bašti
• Izgradnja javnog osvetljenja 1.500.000,00
Svega (17): 1.500.000,00

18. Ulica Miloša Obilića – od Koste Abraševića do Oslobođenja,
nastavak radova – leva strana
• Izgradnja trotoara 1.200.000,00
Svega (18): 1.200.000,00

19. Ulica Sime Milutinovića
• Uređenje javne površine 1.500.000,00
• Rekonstrukcija kanalizacije 500.000,00
Svega (19): 2.000.000,00
20. Sportski teren u M.Z. „Kasarske livade“
• Izgradnja javne rasvete 400.000,00
Svega (20): 400.000,00

21. Ulica Jalačka – nastavak
• Izgradnja kolovoza 3.500.000,00
Svega (21): 3.500.000,00

22. Novoprojektovana ulica iz Kralja Dragutina (iza Lidla)
• Izgradnja kolovoza 10.000.000,00
Izgradnja kanalizacije 5.000.000,00
Svega (22): 15.000.000,00
23. Ulica Nemanjina
• Izgradnja – rekonstrukcija trotoara od behatona 3.000.000,00
Svega (23): 3.000.000,00

24. Ulica Pocerska od D.S. Lazarevića do Svetogorske
• Izgradnja trotoara 2.500.000,00
Svega (24): 2.500.000,00

25. Ulica Žike Popovića – preko puta pijace
• uređenje prostora oko zgrade 2.000.000,00
Svega (25): 2.000.000,00

26. Crpne stanice Kvantaš i ST3
• rekonstrukcija dogradnja 1.000.000,00
Svega (26): 1.000.000,00

27. Park kod Sokolskog doma
• Presvlačenje staza asfaltom, rekonstrukcija zelenila, zamena klupa
i kanti za otpatke i sprava za dečije igralište 4.400.000,00
Svega (27): 4.400.000,00

28. Park u Masarikovoj ulici
• Presvlačenje staza asfaltom, rekonstrukcija zelenila, zamena klupa
i kanti za otpatke i sprava za dečije igralište 3.900.000,00
Svega (28): 3.900.000,00

29. Veliki park
• Rekonstrukcija staza uređenje ulaza 5.000.000,00
• Formiranje novih parkovskih sadržaja 10.000.000,00
Svega (29): 15.000.000,00

30. Košarkaški teren u Ulici Nikole Pašića – naselje Čavić
• Izgradnja terena od asfalta 2.000.000,00
Svega (30): 2.000.000,00

31. Ulica Cerska desna strana od M. Obilića do S. Novakovića
• Izgradnja betonskog trotoara 800.000,00
Svega (31): 800.000,00

32. Ulica Vojvode Brane
• Izgradnja trotoara od behatona 2.700.000,00
Svega (32): 2.700.000,00

33. Ulica A. Šantića
• Izgradnja trotoara od behatona 1.600.000,00
Svega (33): 1.600.000,00

34. Ul. Knez Mihajlova desna strana
• Izgradnja trotoara od behatona 800.000,00
Svega (34): 800.000,00

35. Ulica Leonarda da Vinčija
• Parking ispred zgrade solidarnosti 1.750.000,00
• saobraćajnica MZ „Ž.Popović“ 2.200.000,00
Svega (35): 3.950.000,00

36. Ulica Karađorđeva br. 64
• uređenje javne površine 1.500.000,00
Svega (36): 1.500.000,00

37. Ulica Miloša Pocerca br. 75
• uređenje javne površine 1.000.000,00
Svega (37): 1.000.000,00

SVEGA G.1. – INVESTICIJE – GRAD (1 – 37) 132.290.000,00

G.2. INVESTICIJE U PRIGRADSKIM I SEOSKIM M.Z.

• Radovi na rekonstrukciji nn mreže 4.000.000,00
• Radovi na izgradnji javne rasvete 5.000.000,00
• Radovi na izgradnji i rekonstrukciji objekata 3.000.000,00
• Uređenje centara sela 25.000.000,00

SVEGA G.2. INVESTICIJE – SELO 37.000.000,00

G.3. SEVEROZAPADNA RADNA ZONA

1. Ulice Severna transverzala 1 i Zapadna transferzala (drugi deo)
• Izgradnja fekalne kanalizacije – nastavak radova 6.000.000,00
• Izgradnja vodovodne mreže – nastavak radova 3.600.000,00
Svega (1): 9.600.000,00

2. Ulica ZT1 (Vuković 2)
• Izgradnja fek. i atm. kanalizacije 3.600.000,00
• Izgradnja kolovoza 3.000.000,00
Svega (2): 6.600.000,00
3. Trafo stanica Šabac 5
• Povećanje kapaciteta 45.000.000,00
Svega (3): 45.000.000,00

SVEGA G.3. – SEVEROZAPADNA RADNA ZONA 61.200.000,00

REKAPITULACIJA G) – NOVE INVESTICIJE

G.1. Gradsko područje 132.290.000,00
G.2. Prigradsko i seosko područje 37.000.000,00
G.3. Severozapadna radna zona 61.200.000,00
SVEGA G: NOVE INVESTICIJE 230.490.000,00

D) OPŠTA KOMUNALNA POTROŠNjA
1. Javna higijena 78.500.000,00
2. Održavanje zelenila 42.000.000,00
3. Nabavka sadnica 5.000.000,00
4. Utrošak električne energije za javnu rasvetu 50.000.000,00
5. Gradska plaža 10.000.000,00
6. Urbani mobilijar – održavanje i zanavljanje 7.000.000,00
7. Održavanje javnog toaleta 3.000.000,00
8. Farbanje i održavanje stubova javne rasvete 500.000,00
9. Upotreba korpe za zamenu sijalica javne rasvete 3.000.000,00
10. Akcija „Čistiji grad“ 5.000.000,00
SVEGA D) OPŠTA KOMUNALNA POTROŠNjA 204.000.000,00

REKAPITULACIJA:

A) REŠAVANjE IMOVINSKIH ODNOSA 10.000.000,00

B) IZRADA DOKUMENTACIJE 12.000.000,00

V) PRENETE OBAVEZE 119.436.655,28

G) NOVE INVESTICIJE 230.490.000,00

D) OPŠTA KOMUNALNA POTROŠNjA 204.000.000,00

Đ) PLANIRANE PRENETE OBAVEZE U 2017. GODINU 120.000.000,00

UKUPNO(A+B+V+G+D-Đ) 455.926.655,28

SKUPŠTINA GRADA ŠAPCA
Broj: ____________________

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Prim. Dr. Slobodan Mirković

_________________________