Odluka o uslovnom otpisu zakonske zatezne kamate na nadoknadu odnosno doprinos za uređenje građevinskog zemljišta

Odluka o uslovnom otpisu zakonske zatezne kamate na nadoknadu odnosno doprinos za uređenje građevinskog zemljišta