O nama

O nama

Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem Šabac, koje posluje sredstvima u državnoj svojini, osnovano je odlukom Skupštine opštine Šabac, br.020-42/96-01 od 07.03.1996.godine, upisano kod Trgovinskog suda u Valjevu 30.04.1996.godine Fi .921/96, a kod Agencije za privredne regisre Beograd registrovano pod brojem BD.49564/2005 od 7.07.2005.godine Poslove u okviru upisane delatnosti preduzeća, do osnivanja Javnog preduzeća obavljali su pravni prethodnici:

 • Fond za finansiranje uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnju komunalnih objekata na teritoriji opštine Šabac, osnovan odlukom Skupštine Opštine Šabac, br.07-766 od 30.01.1965 godine (“Sl.novine opštine Šabac”, br 1/65)
 • Direkcija za urbanizam, komunalnu delatnost i imovinsko pravne poslove poslove, osnovana odlukom SO Šabac br. 01-2321 od 26.06.1970.godine (” Sl.list opštine Šabac”, br. 8/70)
 • Direkcija prestaje sa radom 30.06.1976.godine, Odlukom SO Šabac, br.020-62/76-01 od 16.06.1976.godine, a poslove umesto obavlja Samoupravna interesna zajednica za upravljanje građevinskim zemljištem i izgradnju komunalnih objekata. Samoupravana interesna zajednica prestala je sa radom na osnovu člana 30.stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu (“Sl.glasnik SRS”, br.45/89
 • Odlukom SO Šabac, br.020-152/89-01 od 8.12.1989.godine, osnovan je Fond za građevinsko zemljište, koji je prestao sa radom po osnovu Zakona o građevinskom zemljištu (“Sl.glasnik RS”, br.44/95), kada je osnovano Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zeljištem.
 • Pribavljanje, uredivanje građevinskog zemljišta i davanje građevinskog zemljišta u zakup
 • Investiranje u izradu geodetske, urbanističke i projektno-tehničke dokumentacije
 • Komunalno opremanje javnog i ostalog građevinskog zemljišta (izgradnja saobraćajnica, vodovodne i kanalizacione mreže, elektoenergetskih objekata i javne rasvete, objekata distributivnog gasovoda i kablovskog distributivnog sistema
 • Vršenje opšte komunalne delatnosti (održavanje javne higijene, zelenila, finansiranja javne rasvete – utroška električne energije održavanje objekata javne rasvete)

Statutom preduzeća je, takođe, utvrđen način finansiranja ovih delatnosti. Osnivač (SO Šabac ) obezbeđuje sredstva za finansiranje delatnosti Javnog preduzeća iz sledećih izvora :

 • naknada za uređivanje građevinskog zemljišta, po kvadratu, zakupnina za građevinsko zemljište, kad se kupuje plac,
 • naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, zemljarina, porez na zarade i ostale vrste poreza, privatizacija,
 • posebni izvori sredstava za izgradnju javnih objekata čiji je investitor opština,
 • samodoprinosi i drugi izvori prihoda u skladu sa zakononom i osnivačkim aktom.

Služba za izgradnju grada

Služba za pravne i opšte poslove

Služba za prostorno i urbanističko planiranje

Služba za održavanje stambenih zgrada

Finansijska služba

Služba za zajedničko izveštavanje i dostavljanje