Kontakt

Kontakt

Osnovni podaci

Javno preduzeće “Infrastruktura” Šabac – Šabac

Osnovna delatnost preduzeća: šifra 4299
JBBK: 61968
Vrsta i struktura vlasništva:
državno
Vrsta kapitala: 
državni 100%
Matični broj: 17107461
PIB: 100112114
Tekući poslovni račun:
160-461862-38
Tekući račun za održavanje stambenih zgrada:
160-466259-39
Tekući račun – stanovi solidarnosti:
160-466258-42
Tekući namenski račun za javne radove:
160-484038-52
Tekući račun – bolovanje:
160-461867-23
Devizni račun:
005850000000-64

Karađorđeva 27 (zgrada “Navip”, 2. sprat)

015 354-884

Menadžment

Direktor
Milica Pavlović
direktor@infrastrukturasabac.co.rs

Služba za izgradnju grada

Rukovodilac službe
Vladimir Radosavljević
015 354-884
vladimir.radosavljevic@infrastrukturasabac.co.rs

Služba za pravne i opšte poslove

Rukovodilac službe
Jasmina Marinković
015 354-884
jasmina.marinkovic@infrastrukturasabac.co.rs

Služba za prostorno i urbanističko planiranje

Rukovodilac službe
Slavica Ferenc
015 610-240
slavica.ferenc@infrastrukturasabac.co.rs

Geodetski poslovi
Nataša Stojanović dipl.inž.geod.  
015 347-726  
natasa.stojanovic@infrastrukturasabac.co.rs

Služba za održavanje stambenih zgrada

Rukovodilac službe
Hadži Ljiljana Jovanović
015 351-410
stambeno@infrastrukturasabac.co.rs

Finansijska služba

Marija Lazić
015 353-515
marija.lazic@infrastrukturasabac.co.rs

Služba za zajedničko izveštavanje i dostavljanje

Rukovodilac službe
Bojan Prica
015 351-410
bojan.prica@infrastrukturasabac.co.rs

 

Kako do nas?

Kontakt formular

[contact-form-7 id=”5″]