Javna nabavka 55/17

Javna nabavka 55/17

Izvođenje radova na uređenju nekategorisanog puta k.p.br.3853, k.p.br.3854 i deo k.p.br.1407 u KO Ševarice-teritorija grada Šapca, L=1,65 km