Javne nabavke 2020.

Javne nabavke 2020.

»Javna nabavka male vrednosti 8/2020 || Datum postavljanja: 14.10.2020

Izrada i održavanje interfonskih i video instalacija u stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac.

»Javna nabavka male vrednosti 7/2020 || Datum postavljanja: 10.08.2020

Građevinski radovi na stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac.

»Javna nabavka male vrednosti 6/2020 || Datum postavljanja: 10.08.2020

Radovi na održavanju vodovodnih i kanalizacionih instalacija u stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac.

»Javna nabavka 25/20 || Datum postavljanja: 05.08.2020

Izgradnja crpne stanice u ulici Đure Daničića.

»Javna nabavka male vrednosti 5/20 || Datum postavljanja: 18.06.2020

Usluge pakovanja pisanog materijala.

»Javna nabavka 22/20 || Datum postavljanja: 04.06.2020

Nabavka opreme za salu Doma MZ Ševarice.

»Javna nabavka 21/20 || Datum postavljanja: 01.06.2020

Izgradnja stambenog objekta u ulici Milana Rakića u Šapcu.

»Javna nabavka male vrednosti 26/20 || Datum postavljanja: 27.05.2020

Nabavka i ugradnja grejne mreže sa odgovarajućim kotlovima za MZ P. Pričinović.

»Javna nabavka 20/20 || Datum postavljanja: 26.05.2020

Nabavka građevinskog materijala (prohrom lima sa pripadajućim elementima) za MZ Krivaja.

»Javna nabavka 19/20 || Datum postavljanja: 26.05.2020

Izvođenje građevinskih radova na objektima seoskih mesnih zajednica po partijama od 1 do 3: Partija 1: MZ Gornja Rumska; Partija 2: MZ Grušić; Partija 3: MZ Dobrić.