Javne nabavke 2017.

Javne nabavke 2017.

»Javna nabavka male vrednosti 10/17 || Datum postavljanja: 25.12.2017

Javnu nabavku male vrednosti za usluge održavanja zajedničkih elektro-instalacija i rekonstrukcija glavnih razvodnih tabli u stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac:

»Javna nabavka male vrednosti 57/17 || Datum postavljanja: 04.12.2017

Uređenje dela javne površine u centru Jevremovca (I faza  izmedju Osnovne škole i Doma kulture)

»Javna nabavka male vrednosti 56/17 || Datum postavljanja: 04.12.2017

Uređenje dela javne površine  desnog totoara u  ul. Karađorđeva u Prnjavoru

»Javna nabavka 55/17 || Datum postavljanja: 03.11.2017

Izvođenje radova na uređenju nekategorisanog puta k.p.br.3853, k.p.br.3854 i deo k.p.br.1407 u KO Ševarice-teritorija grada Šapca, L=1,65 km

»Javna nabavka male vrednosti 54/17 || Datum postavljanja: 03.11.2017

Izrada Idejnog rešenja, za pribavljanje lokacijskih uslova, Projekta za građevinsku dozvolu sa izvršenom tehničkom kontrolom i Projekta za izvođenje radova, za izgradnju stubova sa reflektorima i napojnim kablovima za osvetljenje stadiona FK „Mačva“ Šabac

»Javna nabavka 40/17 || Datum postavljanja: 31.10.2017

Izgradnja VN kabla 20 KV u ulici Nova 5

»Odluka o dodeli Ugovora za JN br.39/17 || Datum postavljanja: 19.10.2017

Zimsko održavanje opštinskih (lokalnih) puteva i ulica na teritoriji grada Šapca

»Javna nabavka male vrednosti 51/17 || Datum postavljanja: 18.10.2017

Uređenje spomen obeležja u selima, po partijama od 1-3: Partija 1: Izrada teraco podloge na spomen obeležjima Partija 2: Uređenje i reparacija spomen obeležja Partija 3: Izrada prilaza spomen obeležijima

»Javna nabavka male vrednosti 50/17 || Datum postavljanja: 18.10.2017

Izrada i montaža metalne podkonstrukcije za fasadu od alubonda na stambenom objektu Zorkin soliter u ul. Pop Lukinoj br. 2 u Šapcu

»Javna nabavka male vrednosti 9/2017 || Datum postavljanja: 18.10.2017

Građevinski radovi na stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac.