Javne nabavke 2015.

Javne nabavke 2015.

»Javna nabavka 50/15 – radovi || Datum postavljanja: 17.10.2017

Izgradnja kolovoza dela ulice nova 4 u Šapcu

»Javna nabavka 49/15 || Datum postavljanja: 17.10.2017

Usluge Izrada: - idejnih projekata, - projekata za građevinsku dozvolu i - projekata za izvođenje objekata i vršenje tehničke kontrole elektroenergetskih objekata (mreža SN i NN, trafo stanice i javna rasveta), Za period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma sa tri ponuđača

»Javna nabavka 48/15-dobra || Datum postavljanja: 17.10.2017

Nabavka materijala za održavanje javne rasvete na teritoriji grada Šapca, po partijama od 1 do 2: Partija 1: sijalice Partija 2: prigušnice, upaljači, foreli, uklopni satovi, grla i td.

»Javna nabavka 47/15 || Datum postavljanja: 17.10.2017

Radovi Izvođenje građevinskih radova na spratnom delu objekta Doma kulture u Ševaricama – II faza

»Javna nabavka 46/15 || Datum postavljanja: 17.10.2017

Izgradnja javne rasvete u ulici Vojvode Putnika od kružnog toka prema centru Majura

»Pravilnik o načinu obavljanja poslova i uređenju postupka javne nabavke – Interni akt naručioca || Datum postavljanja: 17.10.2017

»Javna nabavka male vrednosti 6/15 || Datum postavljanja: 17.10.2017

Rekonstrukcija šahtova atmosferske kanalizacije u ulici Zapadna transferzala u Šapcu

»Javna nabavka 45/15 || Datum postavljanja: 17.10.2017

Izvođenje radova na rekonstrukciji staza u Velikom parku u Šapcu

»Javna nabavka 44/15 || Datum postavljanja: 17.10.2017

Rekonstrukcija javnog osvetljenja u Velikom parku u Šapcu

»Javna nabavka 43/15 || Datum postavljanja: 17.10.2017

Izvođenje radova na izgradnji betonskog trotoara na delu ulice Milorada Panića Surepa u Šapcu- deonica od ulice Pocerske u dužini od 500m