Javna nabavka radova br. 23

Javna nabavka radova br. 23

Изградња трафостанице ZTS 20/0,42Kv 1×1000(630)kVA “социјално становање” са прикључним кабловским водом 20 кV, типа XHE-49A 3x(1×150)mm2, од постојеће трасе VN кабла који се расеца до доводне ћелије у будућој ZTS и прикључног кабла за објекат у Шапцу