Javna nabavka radova br. 17 – Izgradnja javnog osvetljenja na Trgu šabačkih žrtava u Šapcu

Javna nabavka radova br. 17 – Izgradnja javnog osvetljenja na Trgu šabačkih žrtava u Šapcu

Izgradnja javnog osvetljenja na Trgu šabačkih žrtava u Šapcu

Napomena:

Izmena se odnosi na strane:
24/42 – I Prethodni radovi i geodetska obeležavanja pozicija 2, količina 300 m2, II Zemljani radovi, pozicija 1 količina 210m3
25/42 – III Ručna izrada tampona od peska pozicija 1 količina 60m3 i pozicija 2 količina 150m3″.

Dopuna na strani 5/42 – u tački 4 dodaje se:
* Za svetiljke treba dostaviti:
1. Zapisnik o tipskim ispitivanjima. Ponuđene svetiljke moraju biti konstruisane i izrađene prema zahtevima standarda SRPS EN 60598-1.
2. Za ponuđene svetiljke treba obezbediti (a po zahtevu naručioca orginale dati na uvid):
– Izveštaj o ispitivanju otpornosti na udar za protektor (IK) prema standardu EN 62262 ili IK 50102,
– Izveštaj o ispitivanju stepena mehaničke zaštite (IP) prema standardu IEC 60598
– Polarni dijagram svetlosne raspodele za ponuđene svetiljke izdat od strane akreditovane labaratorije za fotometrijska ispitivanja
– Ispitivanja treba da budu po važećim standardima u za to ovlašćenim labaratorijama (priložiti potvrdu)
– Ako su zapisnici na stranom jeziku treba dostaviti prevod na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Menja se samo strana 5/42. Broj i numeracija strana konkursne dokumentacije ostaju nepromenjeni.