Javna nabavka – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 3/19

Javna nabavka – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 3/19

Rekonstrukcija kolovoza, parkinga i trotoara u Nušićevoj ulici u Šapcu.