Javna nabavka – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/19

Javna nabavka – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 2/19

Izgradnja kolovoza i trotoara za deo ulice između ulica Kralja Aleksandra i Cara Dušana u Šapcu.