Javna nabavka male vrednosti 8/16 – usluge

Javna nabavka male vrednosti 8/16 – usluge

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodne i fekalne kanalizacione mreže u ulici Drinskog artiljerijskog puka u Šapcu i izgradnju vodovodne, fekalne i atmosferske kanalizacione mreže u ulici Nova 5 (deo između ulica Severna transferzala i Nova10) u Šapcu i izgradnju vodovodne i fekalne kanalizacione mreže u ulici Severna transferzala 1 (od ulice Gavrila Principa do železničke pruge)