Javna nabavka male vrednosti 8/2018

Javna nabavka male vrednosti 8/2018

Usluge održavanja zajedničkih elektro-instalacija i rekonstrukcija glavnih razvodnih tabli na stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća Infrastruktura Šabac.