Javna nabavka male vrednosti 7/20

Javna nabavka male vrednosti 7/20

Održavanje trotoara od behatona i betona u Šapcu, postupak javne nabavke male vrednosti radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma.