Javna nabavka male vrednosti 6/2018 – radovi

Javna nabavka male vrednosti 6/2018 – radovi

Radovi na sanaciji krovnog pokrivača na stambenom objektu u ul. Ljubisava Andrića br. 8 u Šapcu.