Javna nabavka male vrednosti 54/17

Javna nabavka male vrednosti 54/17

Izrada Idejnog rešenja, za pribavljanje lokacijskih uslova, Projekta za građevinsku dozvolu sa izvršenom tehničkom kontrolom i Projekta za izvođenje radova, za izgradnju stubova sa reflektorima i napojnim kablovima za osvetljenje stadiona FK „Mačva“ Šabac