Javna nabavka male vrednosti 48/17

Javna nabavka male vrednosti 48/17

Izrada Idejnog rešenja, za pribavljanje lokacijskih uslova, Projekta za građevinsku dozvolu sa izvršenom tehničkom kontrolom i Projekta za izvođenje radova, za izgradnju prizemnog stambenog objekta u ulici Milana Rakića u Šapcu, na kat. Parceli broj 13195/3 KO Šabac