Javna nabavka male vrednosti 31/2018

Javna nabavka male vrednosti 31/2018

Radovi na izgradnji javnog osvetljenja u prigradskom i seoskom području, postupak javne nabavke male vrednosti radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma.