Javna nabavka male vrednosti 3/20

Javna nabavka male vrednosti 3/20

Nabavka materijala za održavanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Šapca, po partijama od 1 do 2: Partija 1: sijalice; Partija 2: prigušnice, pomoćni pribor itd…