Javna nabavka male vrednosti 24/18

Javna nabavka male vrednosti 24/18

Radovi na rekonstrukciji i izgradnji objekata u mesnim zajednicama, po partijama (4 partije):

  • Partija 2: MZ Drenovac
  • Partija 5: MZ Lipolist
  • Partija 7: MZ Mišar
  • Partija 8: MZ Nakučani