Javna nabavka male vrednosti 23/18

Javna nabavka male vrednosti 23/18

Radovi na uređenju centra sela, po partijama od 1-12:

  • Partija 8: MZ P.Pričinović 2
  • Partija 11: MZ Varna