Javna nabavka male vrednosti 22/17- usluge

Javna nabavka male vrednosti 22/17- usluge

Izrada idejnog rešenja za pribavljanje lokacijskih uslova, projekta za građevinsku dozvolu (PGD) sa izvršenom tehničkom kontrolom i projekta za izvođenje radova (PZI) za izgradnju kolovoza Ulice Nova 5 u Šapcu