Javna nabavka male vrednosti 14/18

Javna nabavka male vrednosti 14/18

Izrada studije i analize implementacije projekta pametnih rešenja u gradu Šapcu