Javna nabavka male vrednosti 12/18

Javna nabavka male vrednosti 12/18

Postupak javne nabavke male vrednosti: Radovi na uređenju centra sela, po partijama od 1-12:

Partija 1: MZ P.Pričinović 1
Partija 2: MZ P.Pričinović 2
Partija 3: MZ P.Pričinović 3
Partija 4: MZ Ribari
Partija 5: MZ G.Vranjska
Partija 6: MZ Mišar
Partija 7: MZ P.Pričinović 1
Partija 8: MZ P.Pričinović 2
Partija 9: MZ Sinošević 1
Partija 10: MZ Sinošević 2
Partija 11: MZ Varna
Partija 12: MZ P.Pričinović