Javna nabavka male vrednosti 11/19

Javna nabavka male vrednosti 11/19

Urbani mobilijar – održavanje i zanavljanje: 1. Održavanje i izrada sprava na dečijim igralištima i sportskim terenima; 1.1. Održavanje i izrada sprava na dečijim igralištima; 1.2. Održavanje i izrada sportskih rekvizita; 2. Klupe i ograda za kontejnere; 3. Kantice za smeće; 4. Oglasne i info table, metalni branici, držači za bicikle i metalne rešetke na rigolama u Ul. Pop Lukinoj; 5. Ograde od žičanog pletiva i ograde od kutijastih profila sa ispunom od grifovane žice; 6. Farbanje opreme urbanog mobilijara.