Javna nabavka male vrednosti 10/16 – usluge

Javna nabavka male vrednosti 10/16 – usluge

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju atmosferske kanalizacione mreže sa izlivnom građevinom u ulici Severna transferzala 3 (od ulice Nova 7 do Kočinog kanala) u Šapcu