Javna nabavka male vradnosti 5/16 – usluge

Javna nabavka male vradnosti 5/16 – usluge

Usluge eksterne revizije završnog računa javnih preduzeća grada Šapca