Javna nabavka male vradnosti 37/17 – dobra

Javna nabavka male vradnosti 37/17 – dobra

Nabavka opreme za stadion FK „Mačva“ Šabac po partijama: Partija 1: Nabavka, transport i montaža sedišta za stadion FK „Mačva“ Šabac Partija 2: Nabavka materijala, izrada i montaža gvozdene ograde za stadion FK „Mačva“ Šabac