Javna nabavka 9/17 – radovi

Javna nabavka 9/17 – radovi

Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u ulici Nova 24 u Šapcu.