Javna nabavka 7/18

Javna nabavka 7/18

Radovi na popravljanju  nekategorisanih puteva i neizgrađenih lokalnih (opštinskih) puteva i ulica na teritoriji grada Šapca