Javna nabavka 6/2017 – usluge

Javna nabavka 6/2017 – usluge

Usluge održavanja zajedničkih elektro-instalacija i rekonstrukcija glavnih razvodnih tabli na stambenim zgradama koje su na održavanju kod Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem Šabac