Javna nabavka 6/18

Javna nabavka 6/18

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalnih crpnih stanica u ul. Pavla Jurišića Štruma i Đure Daničića