Javna nabavka. 5/17 – radovi

Javna nabavka. 5/17 – radovi

Nasipanje parcele za javni parking u ulici Nova 7 i izgradnja javnog parkinga sa atmosferskom kanalizacijom