Javna nabavka 51/16 –radovi

Javna nabavka 51/16 –radovi

Radovi na ravnanju, planiranju i šljunčenju neasfaltiranih ulica u gradu, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period do kraja 2016. godine