Javna nabavka 49/16 – radovi

Javna nabavka 49/16 – radovi

Održavanje trotoara od behatona i betona u Šapcu, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period do kraja 2016. godine