Javna nabavka 49/15

Javna nabavka 49/15

Usluge Izrada: – idejnih projekata, – projekata za građevinsku dozvolu i – projekata za izvođenje objekata i vršenje tehničke kontrole elektroenergetskih objekata (mreža SN i NN, trafo stanice i javna rasveta),

Za period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma sa tri ponuđača