Javna nabavka 48/16 – radovi

Javna nabavka 48/16 – radovi

Radovi na planiranju i razastiranju zemlje, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period do kraja 2016. godine