Javna nabavka 48/15-dobra

Javna nabavka 48/15-dobra

Nabavka materijala za održavanje javne rasvete na teritoriji grada Šapca, po partijama od 1 do 2: Partija 1: sijalice Partija 2: prigušnice, upaljači, foreli, uklopni satovi, grla i td.