Javna nabavka 47/16 – dobra

Javna nabavka 47/16 – dobra

Nabavka sadnog materijala za 2016. godinu, po partijama od 1-2: Partija 1: Drvoredne sadnice, visoki lišćari i visoki četinari Partija 2: Ukrasno šiblje