Javna nabavka 47/19

Javna nabavka 47/19

Izvođenje građevinskih radova na objektima seoskih mesnih zajednica po partijama od 1 do 3: Partija 1: MZ Varna; Partija 2: MZ Krivaja; Partija 3: MZ Pocerski Metković.