Javna nabavka 46/16 – dobra

Javna nabavka 46/16 – dobra

Nabavka materijala za održavanje javne rasvete na teritoriji grada Šapca, po partijama od 1 do 2: Partija 1: sijalice Partija 2: prigušnice,foreli, grla itd…