Javna nabavka 42/17

Javna nabavka 42/17

Izrada demit fasade stambenog objekta u ul. Trg đačkog bataljona br. 15/2 u Šapcu