Javna nabavka 4/17 – radovi

Javna nabavka 4/17 – radovi

Održavanje trotoara od behatona i betona u Šapcu, otvoreni postupak radi zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 meseci od dana zaključenja okvirnog sporazuma