Javna nabavka 41/19

Javna nabavka 41/19

Izvođenje građevinskih radova na objektima seoskih mesnih zajednica po partijama od 1 do 12: Partija 1:MZ Bukor; Partija 2:MZ Varna; Partija 3:MZ Gornja Rumska; Partija 4:MZ Grušić; Partija 5:MZ Krivaja; Partija 6:MZ Pocerski Metković; Partija 7:MZ Ribari; Partija 8:MZ Duvanište; Partija 9:MZ Korman; Partija 10:MZ Petkovica; Partija 11:MZ Jevremovac; Partija 12:MZ Ševarice.