Javna nabavka 40/16 – dobra

Javna nabavka 40/16 – dobra

Nabavka dečijeg igrališta za park u ulici Miloša Obilića u Šapcu po partijama: Partija 1: Izrada podloge za dečije igralište Partija 2: Izrada rekvizita za dečije igralište